COPYWRITING – STRUČNĚ A K VĚCI

Kreativní psaní, úpravy textů či tvorba textu na zakázku vč. zajištění rešerší a potřebných podkladů, to vše mohu nabídnout pod heslem copywriting. Díky empatii a pečlivé přípravě vytvářím texty, které respektují ducha a naturel zadavatele, materiálu nebo akce, pro kterou je text připravován. Jsem schopen připravit komerční texty pro tiskové materiály, reklamní spoty, internetové stránky, on-line kampaně aj.

Od roku 2003 spolupracuji dále s Českou televizí na tvorbě scénářů pro různé dětské pořady (např. Kouzelná školka, Hřiště 7, Pohádková neděle, Raníček s Dádou). Z další autorské tvorby pak stojí za zmínku účasti na různých nadačních projektech (např. pohádková CD a knižní publikace pro sluchově a zrakově postižené děti). Věnuji se také psaní veršů a různých hříček pro děti i dospělé.

COPYWRITINGbez DPH 21 %
s dodáním podkladů1 000,- Kč/h
bez dodání podkladů1 500,- Kč/h

GRAFIKA – JEDNODUŠE A ČISTĚ

Grafické návrhy, korektury a finální zpracování pro zakázky menšího rozsahu (např. inzeráty, prospekty a letáky, potisky reklamních předmětů, vouchery, vizitky, permanentky) připravuji vč. základní úpravy dodaných podkladů (texty, vektorová grafika, fotografie apod).

V případě zájmu navrhnu corporate identity (logo a firemní materiály) a celkovou koncepci propagačních materiálů vč. případného zajištění potřebných podkladů.

GRAFIKAbez DPH 21 %
firemní značka (logo)15 000,- Kč
leták/prospekt/voucher (1 strana)1 000,- Kč
vizitky/permanentky (1 strana)500,- Kč
příprava potisku500,- Kč/h