GRAFIKA – POLEPY DVEŘÍ PLAVECKÁ ŠKOLA RADLICE

Grafické návrhy a zpracování tiskových podkladů pro polepy dveří Plavecká škola Radlice.