INTERNET – WEB INKODOMU.CZ

Dokončil jsem spolupráci na dalších internetových stránkách služby inkoDomů navazující na TV a on-line kampaň – koncepce, struktura webu, copywriting, grafika jednotlivých prvků a postavení na šabloně WordPress během 4 dnů.