SPOT AKADEMIE MICHAEL

Reklamní spot AKADEMIE MICHAEL prezentující vedoucího oboru Filmová tvorba – režiséra Vladimíra Michálka. Projekt zahrnoval z mé strany – námět, scénář a jednoduchý storyboard, režii a koordinaci natáčení, skici spotu a spolupráci na závěrečné postprodukci.